Skal jeg lave et holdingselskab?

Artikler

 • ico
 • ico
 • ico
 • ico
 • ico
 • ico
 • ico
 • ico

Jeg skal starte et driftsselskab alene

Ved oprettelsen af et selskab (ApS eller A/S) bør du altid overveje om det er relevant at oprette et holdingselskab.

Du vil så privat eje holdingselskabet og holdingselskabet ejer driftsselskabet.

Det er klart det nemmeste at få oprettet holdingselskabet på samme tid som driftsselskabet, men det er ikke gratis. Læs videre under 'hvad koster et holdingselskab' samt 'fordele og ulemper'.

Jeg skal starte et driftsselskab sammen med andre

Det er helt almindeligt at to eller flere personer starter et ny driftsselskab sammen med hver sit holdingselskab.

Når driftsselskabet allerede fra starten har to ejere med, så er der ofte forretningsmæssige ambitioner som gør holdingselskaber interessante.

Desuden kan holdingselskaberne bidrage til at undgå nogle økonomiske diskussioner mellem parterne. I det positive tilfælde at der er mulighed for at driftsselskabet udbetaler udbytte, så kan parterne have forskellige økonomiske interesser i udbyttets størrelse. Det ene part er måske gift og vil gerne udnytte den lempelige aktiebeskatning op til 108.000 kr. Den anden part er måske ikke gift og har haft anden aktieindkomst. Han/hun vil måske hellere vente med udbytte til året efter.

Med holdingselskaber så kan begge parter få 108.000 kr i udbytte til deres holdingselskaber uden beskatning. Dernæst kan den ene part udlodde udbytte til sig selv privat som ønsket, mens den anden beholder pengene i holdingselskabet.

Læs videre i 'fordele og ulemper'

Jeg skal købe en andel i et driftsselskab

Du er måske blevet tilbudt at købe en ejerandel i et selskab som et led i en ansættelse eller måske som mere passiv investor.

I begge tilfælde er det en overvejelse værd om du skal stifte et holdingselskab og købe ejerandelen via dette nye holding.

Først og fremmest skal du kunne finde 40.000 kr i din privatøkonomi for at kunne stifte holdingselskabet - også selvom du måske kun skal bruge 10.000 for at købe ejerandelen. Du skal også være indstillet på at håndtere de formelle krav der følger med at have et selskab ... selv om der nærmest ingen aktivitet er i selskabet.

Derefter bliver det en vurdering af spørgsmål som disse:

Hvis du ser en god chance for at selskabet kan stige væsentligt i værdi, så taler det for et holdingselskab.

Hvis du ser en god chance for udbytter (især hvis du skal eje 10% eller mere), så taler det for et holdingselskab.

Jo større beløb der er tale om, jo mere taler det for et holdingselskab.

Har du allerede privat aktieindkomst i væsentligt omfang, så taler det for et holdingselskab.

Hvis du planlægger at investere f.eks. 200.000 kr i et selskab, hvor du håber at værdien bliver mangedoblet, så vil det for de fleste være et oplagt valg at gøre det via et holdingselskab.

Hvis du omvendt planlægger at investere 20.000 kr i et lille ejendoms-aps med en forventning om at få et årligt afkast på f.eks. 2.000 kr, så vil det næppe give mening at stifte et holding af den årsag alene.

Læs også afsnittene om 'Hvad koster et holdingselskab' og 'Fordele og ulemper'.

Jeg skal investere i værdipapirer

At stifte et holdingselskab med private penge for at investere i værdipapirer er ikke nogen indlysende god idé.

Der kan være særlige forhold i din situation som gør det interessant, så tag en snak med en rådgiver hvis du har overvejelser i denne retning.

De fleste holdingselskab som investerer i værdipapirer har pengene fra udbytter eller salg af unoterede ejerandele.

Hvad koster et holdingselskab?

Det koster penge at stifte et holdingselskab og der vil normalt også være årlige omkostninger.

Først og fremmest er der engangsomkostninger ved stiftelsen:

 • Det koster 670,- kr i gebyr til erhvervsstyrelsen at stifte et selskab
 • Stiftelsen gennemføres typisk af en advokat mod et honorar der typisk er i niveauet 1.250 kr - 2.500 kr (inkl. moms)
 • Oprettelse af bankkonto koster et sted mellem 0 og 5.000 kr

Hertil kommer så løbende (årlige) omkostninger

 • Der vil ofte (men ikke nødvendigvis) være bankgebyrer. Du kan være heldig (eller ihærdig) og undgå årlige bankgebyrer, men det kan også være et månedligt gebyr på f.eks. 99 kr eller en kombination af netbank gebyrer, m.v.

 • Det er i praksis meget få simple holdingselskaber der tegner en forsiking, men det er som udgangspunkt et lovkrav. Bør være omkring 1.000 kr årligt i et typisk holdingselskab.

 • Årsrapporten er oftest den væsentligste udgift i simple holdingselskaber. Den normale pris for at lade en revisor udarbejde årsrapport og indberette i et simpelt holdingselskab er 4.000 - 6.500 kr inkl moms. Via løsningen www.portfolio.help er der mulighed for at gøre det for mellem 625 og 2.500 afhængigt af om man vil have en revisor til at gøre det for sig. Det kan imidlertid også klares helt gratis hvis man har den fornødne viden.

Engangsomkostninger er således i intervallet 2.000 - 7.000, mens de årlige omkostninger er i intervallet 0 - 10.000 kr.

Ja.... der er store forskelle. Kig andre afsnit her på siden igennem for konkrete tips til de enkelte punkter.

Fordele og ulemper

Ulemperne ved et holdingselskab er primært knyttet til de omkostninger som er nævnt ovenfor. Ethvert ejerskab af selskab medfører dog også lidt formelle forpligtelser, så man skal være indstillet på at sætte sig ind i tingene og leve op til de krav der er.

Fordelene ved et holdingselskab opstår primært når der er overskud i det/de selskaber der ejes andele i, eller hvis selskabet en dag sælges helt eller delvist.

Uden et holdingselskab, så lander både udbytter og gevinster fra et salg direkte på din private selvangivelse og bliver beskattet.

Har du et holdingselskab, så vil pengene fra udbytter eller salg (under visse forudsætninger) ikke blive beskattet i holdingselskabet. Det betyder at du i holdingselskabet kan råde over det fulde beløb og f.eks. stifte en ny virksomhed eller investere. Det er først når du skal have pengene ud til dig selv privat, at der skal afregnes skat.

Med et holdingselskab følger også ofte 'sambeskatning'. Det kan være særligt interessant hvis du har flere datterselskaber hvor et skal betale skat, mens et andet har et skattemæssigt underskud. I det tilfælde kan underskuddet som udgangspunkt modregnes i overskuddet så der ikke skal afregnes så meget skat.

Læs også under 'Jeg skal starte et driftsselskab sammen med andre' om særlige fordele ved et holdingselskab når man er flere ejere af et driftsselskab.

Et holdingselskab giver dig altså en del fleksibilitet og muligheder, men overordnet så får holdingselskabet primært værdi for dig, når der kommer væsentlige indtægter fra datterselskaber.

Når du skal træffe en beslutning om at stifte et holdingselskab, så skal du ikke mindst vurdere hvor stor sandsynligheden er for at disse 'væsentlige indtægter' vil opstå i fremtiden.

Var denne artikel til hjælp?
note

Multi-Regnskab er Danmarks eneste regnskabsprogram med særlig funktionalitet til at bogføre og lave årsrapport for et holdingselskab

Girl
Comp
settings

Det koster kun 500 kr om året (excl. moms) at benytte Multi-Regnskab for et simpelt holding

Se hvordan man bruger Multi-Regnskab i et simpelt holdingselskab
contact

Har du stadig spørgsmål?

Tryk 'Kontakt' for at sende en mail til os.Så ser vi på spørgsmålet.

Al tekst, alle billeder og videoer på denne side, er beskyttet af loven om ophavsret. Det er ikke tilladt at "låne" eller
kopiere hele eller dele af teksten uden forudgående skriftlig tilladelse.